ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Έχουμε μια ομάδα εξουσιοδοτημένων τελωνειακών και εμπορικών επαγγελματιών. Έχουν εμπειρία και κατάρτιση στις τοπικές τελωνειακές διαδικασίες και μπορούν να παρέχουν συμβουλές σχετικά με όλους τους νόμους και τους κανονισμούς περί εισαγωγών ή εξαγωγών.

Διευκολύνουμε την εκκαθάριση των τελωνειακών και καραντινών (MAF / AQIS) για αεροπορικές μεταφορές, θαλάσσιες μεταφορές, ταχυμεταφορές και ταχυδρομικές αποστολές σε όλα τα λιμάνια στις ΗΠΑ και την Ελλάδα. Αυτές οι υπηρεσίες περιλαμβάνουν τη διευκόλυνση των εκκαθαρίσεων με όλες τις υπεύθηνες υπηρεσίες γεωργίας, δασοκομίας, υγείας και άλλων κοινοτικών οργανισμών προστασίας.

Βοηθάμε τους εισαγωγείς σε θέματα όπως οι επιλογές τιμολογίων, οι παραχωρήσεις δασμών και οι αναφορές εκφόρτωσης. Βοηθάμε επίσης τους εξαγωγείς με επιστροφή δασμών και αποφάσεις περί καταγωγής. Άλλες αξιόλογες υπηρεσίες περιλαμβάνουν τεχνικές αποτιμήσεις, συμβουλές για τη νομοθεσία, γενικές εμπορικές συμβουλές και παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών.

 

E-MAIL NEWSLETTER